Begge to er satt i isolasjon og informert. Det er til sammen fire nærkontakter. Den ene smittede jobber i nabokommune, og denne kommunen er varslet. Tiltak  innført der.

Smittesituasjonen helt avklart for vår del i Vennesla.

Vi minner om hvor avgjørende det er at alle følger smittevernrådene nå. Bruk munnbind når du ikke er sikker på at du kan holde avstand på mer enn en meter.   I Kristiansand strever de med å få folk til å ta på munnbind, etter gjentatte påminnelser. La oss vise solidaritet nå og bidra det vi kan til å få ned smitten. 
Vi er fortsatt i en situasjon hvor  ikke trenger de strenge tiltakene i Kristiansand. Forhåpentligvis slipper både Kristiansand og vi andre i regionen å stenge enda mer ned. 
Den beste måten å unngå nedstengning, er ved å følge smittevernrådene. Vi tjener alle på å hjelpe hverandre med dette.