Det ene smittetilfellet har kjent smittevei og personen var allerede satt i karantene, og dermed ingen nye nærkontakter i karantene. Det andre smittetilfellet har ukjent smittevei. Det er kartlagt 6 nærkontakter ift. tilfellet, av disse er 4 satt i karatene.  Smittesporingsteamet kartlegger fortsatt for å finne smittevei.

Minner om viktigheten av å holde avstand og teste seg ved symptomer, og bruke munnbind inne på offentlig sted når ikke avstand kan garanteres.