Det ene smittetilfellet har kjent smittevei og personen var allerede satt i karantene. Som følge av dette tilfellet er det satt 1 nærkontakt i karantene. Det andre smittetilfellet har ukjent smittevei, og 3 nærkontakter er satt i karantene. Smittesporingsteamet kartlegger fortsatt for å finne smittevei.

Testresultatene på smittetilfellene meldt onsdag 3.august er nå analysert og det er den britiske varianten. 

Minner om viktigheten av å holde avstand og teste seg ved symptomer, og bruke munnbind inne på offentlig sted når ikke avstand kan garanteres.