Det ene smittetilfellet tilhører allerede kjente smitteklynge. Det andre er nytt, og smitten kommer fra nabokommune. Smittesporing rundt dette nye tilfellet er avklart. På Eikeland skole er allerede tredjetrinn i karantene. Nå må også femte og sjette trinn i karantene, samt enkeltelever på øvrige trinn. Samlet er 33 elever i karantene. Det er også omfattende ventekarantene. Karantenestasjonen rammer også fritid og foreningsliv på Hægeland. Mange i bygda er i karantene nå. - Slik det ser ut nå vil bare 28 av 82 elever komme på skolen mandag. I tillegg er ni ansatte i karantene, opplyser rektor Simon Ellingsberg. Karantene for tredje trinn går ut fredag til uken, for de to nye trinnene vil den vare lenger. Geir Knutsen, leder for smittesporingsteamet som har jobbet intenst de siste dagene, sier sporingen fortsetter, både for de nye og noen av de tidligere tilfellene. Vi har nå fire smitteklynger, pluss det nye tilfellet fra nabokommune. Mange er inne til testing. Vi må fortsatt holde høy beredskap alle sammen. Følge smitterådene nøye. De kommende dagene blir avgjørende for om smitten er isolert eller om det fortsatt er smitte på ukjente steder i bygda. Avstand og få nærkontakter er ekstra viktig. Vi må minne hverandre på det! Takk til innbyggerne for at dere står på og tar ansvar!