Det kom først melding om ett smittetilfelle. Alle nærkontakter i husstanden til denne smittede ble sendt til hurtigtesting og er satt i karantene. Gjennom denne hurtigtestrunden ble det avdekket smitte hos en person til. Hvor smitten kommer fra, er uavklart i øyeblikket.

Vedkommende er elev på tiende trinn på Vennesla ungdomsskole. Srpåkklassen som først ble satt i karantene er likevel ikke omfattet av smitten, og kan møte på skolen som normalt.

De 29 elevene som er rammet, pluss noen lærere,må alle i karantene fram til i utgangspunktet 30. april, men ved ny negativ test om syv dager, kan karantene avsluttes 27. april. Samtidig må alle i elevenes og lærernes husstander i ventekarantene til de får negativt testresultat. Vi har ikke oversikt over hvor mange som til sammen må i karantene og ventekarantene ennå.

Møte klokka 1600

Foreldre og foresatte har fått melding fra rektor Dag Stian Tallaksen like etter klokka 15.00 og det inviteres til teamsmøte om situasjonen klokka 16.00. På dette møter deltar også kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og smittesporingsteamet til kommunen.

Skolen følger samme prosedyre som da de hadde et smittetilfelle i en annen klasse på tidendetrinn 9. april. Det blir omfattende testing utover dagen eller morgendagen.

Smittesporingsteamet til kommunen er kalt inn for å jobbe utover kvelden med å få full oversikt over antall nærkontakter og antall kontakter som må i ventekarantene.

Tidligere sak

For tre dager siden meldte vi om ett mulig nytt tilfelle grunnet uklar hurtigtest. Denne personen var også smittet, viste det seg. Nærkontakter er i karantene.

Før og i påska hadde vi nesten tre uker uten smitte. Til nå i april har vi hatt 22 smittede med de to nye i dag.