De to smittede har til sammen 17 nærkontakter. Smittesporingsteamet har brukt hele lørdagskvelden på å oppnå kontakt med samtlige. 
Seks av nærkontaktene er overført Kristiansand. De to smittetilfellene ser ikke ut til å ha  sammenheng med utbruddet fra forrige uke. 

Begge tilfellene relateres til det nye smittetilfellet fra fredag og har sammenheng med dette.  Den opprinnelige smittekilden her er foreløpig uavklart. Smitten har trolig kommet fra et besøk i nabokommune, men de kommende dagene vil endelig avklare. 

I tillegg er det ett uavklart smittetilfelle lørdag. En innbygger tok hurtigtest, uten at det var mulig å oppnå et klart svar. Prøven ble inkonklusiv, som det heter på fagspråket. Husstanden til vedkommende er satt i karantene til endelig svar på ordinær test foreligger søndag. Eventuell smittekilde er funnet i nabokommune.