Den  ene smittede har kjent smitteveg, den andre ukjent  smitteveg. Totalt 18 nye nærkontakter er satt i karantene.

Coop Extra i Torsby har hatt kontakt med det ene smittetilfellet 26. og 27. mai. Kunder som har vært på butikken disse dagene og får symptomer bes teste seg. Det skal være lav terskel for testing ved symptomer. Smitterisikoen anses likevel som svært liten for kunder som har vært innom butikken disse dagene, ifølge kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Samlet er det da åtte nye tilfeller lørdag.  De seks vi meldte før i dag, hadde alle kjent smitteveg.  Alle var i karantene og det var ingen nye nærkontakter.