Dag Stian
Dag Stian Tallaksen

Tallaksen har vært fungerende rektor ved ungdomsskolen i ett år og var før det igjen assisterende rektor. Nå blir han altså fast ansatt i jobben, etter at Aina Bjelland sa opp sin stilling for å begynne fast ved Universitetet i Agder. Han kom til ungdomsskolen som lærer allerede i 2004, det må være et godt tegn for arbeidsmiljøet når han søker stadig nye jobber samme sted.

Endringer til det bedre

- Det er spennende å lede en stor ungdomsskole med 460 elever. Vi må hele tiden fornye oss for å skape et best mulig læringsmiljø. Det siste året har lært oss ekstra mye om hvor viktig det er å komme til en trygg skole hver dag, sier Tallaksen.

Koronaåret har ført til store forandringer, endringer og tilpasninger. Mange som nok var lei skolen, har lært at de savner den litt likevel. Noen endringer viser seg å være så gode at Tallaksen ønsker å utvikle dem videre.

Korona tvang for eksempel fram delte friminutter. Nå kommer ikke lenger alle de 460 elevene stormende ut i skolegården på like tidspunkt. Denne endringen har vist seg å være veldig god for hele skolemiljøet.

- Dette kommer vi til å fortsette med. Vi får en annen ro. Tryggheten øker. Elevene blir sett mer av oss voksne, sier Tallaksen.

Likeledes vil han fortsette med lengre undervisningsøkter enn før. Tradisjonelt er en skoletime 45 minutter. Under korona har lengre økter med mer fleksible friminutt blitt testet ut – og dette viser seg å virke veldig bra for å kunne få til mer variert undervisning der man kan også får med sammenhengende tid til å gå i dybden. Tallaksen sier at sammenlignet med den tradisjonelle timeplanen med seks timer hver dag, gir den nye modellen færre skifter mellom fag og temaer i løpet av dagen, noe som tenkes å være gunstig for elevene.

Glad for å være tilbake

På Eikeland oppvekstsenter skal Merethe Hammen Håverstad overta etter Simon Ellingsberg, som etter to år i rektor-jobben vil bli rektor på Hornnes skule i nabokommunen i nord.

Merethe savnet rektorjobb i barneskolen såpass mye at hun søkte så fort sjansen kom igjen. Merethe var rektor på Moseidmoen skole inntil for tre år siden. Hun gleder seg til å begynne i Venneslaskolen igjen.

-Jeg sluttet fordi jeg følte jobben tok for mye tid kombinert med livet som småbarnsmor, men jeg kom fort til at jeg savnet lederoppgaven. Derfor ble jeg lærer i bare vel ett år, før jeg søkte vikariat som inspektør ved Ve skole. Da en ny rektorstilling ble ledig for en barneskole i Vennesla, var jeg rask med å søke, ler Merethe Hammen Håverstad.

Hun har også jobbet på oppvekstsenter før – og gleder seg til å følge barna helt fra de er små og til de reiser til ungdomsskolen.

- Jeg må jo bli bedre kjent på Eikeland oppvekstsenter. Det er et flott oppvekstsenter som betyr mye i lokalmiljøet, sier Merethe.

Steinar Harbo er oppvekstsjef i Vennesla kommune. Han skryter av begge de to nye rektorene og sier han er svært fornøyd med ansettelsene.