Sanastiftelsen er klar til å motta mindreårige asylsøkere i sitt mottak på Lovisenlund i Øvrebø, Mens Link As er klar med mottak i Støa i Vennesla. Det er snakk om 30 plasser i Øvrebø og 23 i Støa.

Vennesla kommune hadde møte med begge de to aktørene mandag og fikk god informasjon. Det er UDI som avgjør hvor mindreårige enslige asylsøkere og flyktninger skal bo i mottak. Cirka 40 prosent av mindreårige asylsøkere er ukrainere, cirka 40 prosent afghanere og cirka 20 prosent andre nasjonaliteter.

- Vårt mottak på Øvrebø er renovert siden sist. Brannvesenet hadde ingen merknader. Jeg vil bruke ordene et svært godt mottak om det vi skal i gang med i Øvrebø. Vi vil ha døgnbemanning med fem på dagtid og tre resten av døgnet, sier Audun Myhre.

Den tidligere sognepresten i Iveland og direktøren ved Stiftelsen Arkivet blir daglig leder for mottaket og sier han gleder seg til å jobbe sammen med frivilligheten om å skape gode rammer for de unge asyksøkerne og flyktningene som kommer. Det samme sier Morten Jørgensen i Link AS. I Støa blir det plass til 23 ungdommer. 18 ansatte er allerede ansatt og venter på at noen skal komme å bo.

- Vi vet ikke nasjonalitet eller kjønn på de som kommer. Vi kan bli et rent jentemottak, men vet ikke ennå. I øyeblikket har UDI inngått kontrakter om 300 mottaksplasser for enslige mindreårige, men det sitter i øyeblikket bare 54 og venter på plass, sier Jørgensen i Link AS, som også er selskapet som driver det nasjonale mottakssenteret på Trandum for staten.

Begge de to mottakene for enslige mindreårige asylsøkere vil jobbe i tett samarbeid med kommunen framover. Begge har fått kontrakt på seks måneder med UDI. Det er usikkert hvor stort behovet blir framover.

Ellers jobber Vennesla kommune, Nav og fagfolkene i Ukraina-prosjektet ufortrødent videre med å bosette flyktninger. Kommunestyret har sagt ja til å huse 125 flyktninger i år. Det er nå cirka 30 ukrainere i Vennesla som kommunen er kjent med, og det pågår et stort arbeid. Åtte kvoteflyktninger fra andre and er også bosatt. Nye bosettinger kommer ganske tett.

-Antall flyktninger som kommer til landet er redusert, men nå er bølgen fra mars på vei ut i kommunene. Vi står foran noen uker med høy aktivitet på bosetting, sier prosjektleder Eirik Haanes.