Etter Lov om barnehager § 8 påser, veileder og godkjenner barnehagemyndigheten alle barnehagene i Vennesla. Barnehagemyndigheten fører tilsyn med barnehager etter § 16 i Barnehageloven.

Overordnet plan for tilsyn av barnehager