Etter Lov om barnehager § 16 fører barnehagemyndigheten tilsyn med barnehagene i Vennesla. Tilsynet foregår på mange vis, både løpende, ved årlige innrapporteringer, og ved varslet, stedlig tilsyn annet hvert år. Tilsynsmyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige.

Tilsyn føres etter følgende hovedpunkt:

  • Web-tilsyn
  • Årsregnskap fra alle private barnehager
  • Årsmelding fra alle barnehagene per 15.12 hvert år
  • Månedelige styrertreff
  • Vedtekter
  • Årsplan
  • Stedlig tilsyn

Overordnet plan for tilsyn av barnehager