Tilskudd

På nettsiden til Landbruksdirektoratet finner du informasjon og skjema om følgende tilskuddsordninger innen skogbruk:

Kommunen veileder

Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet skogbruk. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til skogbruksfaglige spørsmål.  Her kan du lese ulike retningslinjer for tilskudd og faghjelp:

Hovedmålene i skogpolitikken er å øke verdiskapingen fra de skogbaserte næringene samtidig som viktige miljøoppgaver blir ivaretatt. For å nå disse målene er det nødvendig med en langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Skogbruksloven danner grunnlaget for forvaltning av skog og skogproduksjon.

Kontaktperson:

Fagansvarlig skogbruk  Rune Iveland
Telefon: 908 78 202 / Sentralbord: 38 13 72 00