På nettsidene til Landbruksdirektoratet finner du informasjon og søknadsskjema for følgene tilskuddsordninger innen jordbruk:

Kommunale skjemaer:

Fakta om landbruket i Vennesla

Landbruket i Vennesla omfatter ca 11 000 dekar jorbruksareal og 150 000 dekar produktiv skog. Det er ca 70 aktive bønder i kommunen. Landbruksnæringen har stor betydning for forvaltning av kulturlandskapet og arealressursene. Landbrukspolitikken slår fast at vern av dyrket og dyrkbar mark skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen. 

Kontaktperson:

Fagansvarlig landbruk Marte Eckhoff
Telefon: 982 94 307 / Sentralbord: 38 13 72 00