- Vi pleier å dele ut 60.000 kroner, men i år har vi også litt koronamidler vi kan bruke. Jeg har ikke eksakt sum, men vi kommer godt over 100.000 kroner, sier park- og idrettssjef Ole Petter Omdal.

Søknadsfristen er 1. mai.  Omdal oppfordrer til å ta et lite møte i nabolaget eller velforeningen for å komme opp med gode ideer. Søknadene pleier å være ferdigbehandlet slik at pengene kan deles ut før ferien.

- Vi gir ikke all verdens til hver søker. I gjennomsnitt ligger nok tilskuddene på rundt 5.000 kroner. Målet er å skape3 trivsel og aktivitet i nærmiljøene, sier Omdal og legger til:

- Det er viktig for oss at vi får til noe i mange nærmiljøer. Midlene er jo ment som en inspirasjon og hjelp for å få til forbedringer.

Nærmiljøtilskudd går til:

  • Tiltak som styrker oppvekstmiljøet for barn og unge som lekeplass, løkker og akeanlegg.
  • Tiltak som stimulerer til samarbeid og samskaping fra beboere i planlegging og gjennomføring.
  • Tiltak som skaper trivsel og felleskap i bomiljøet
  • Tiltak som er rettet mot vanskeligstilte grupper

HER FINNER DU SØKNADSSKJEMA