Tilskudd til utredning og prosjektering 

Hvis du har behov for tilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan det være du trenger hjelp av en fagperson for å finne en god løsning. Du kan få en arkitekt eller annen fagperson til å tegne forslag og prosjektere hvilke endringer som kan gjøres. Du kan søke om tilskudd til å dekke utgiftene til utredning og prosjektering. Dette tilskuddet kan du søke om før du søker om lån eller tilskudd til å tilpasse boligen din. 

Slik søker du

Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering skal sendes til Vennesla. kommune 
Last ned søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Innbyggertorget vårt i Kulturhuset eller gjennom å booke en timeavtale hos NAV.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger. Du må først kontakte fysioterapeut- og ergoterapitjenesten i kommunen, ring rehabiliteringstjenesten på telefon 913 62 248. Ergoterapeut skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at boligen skal være egnet for deg. Du må legge ved skriftlig uttalelse fra ergoterapeut når du søker om tilskudd til tilpasning.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Innbyggertorget vårt i Kulturhuset eller gjennom å booke en timeavtale hos NAV.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Innbyggertorget vårt i Kulturhuset eller gjennom å booke en timeavtale hos NAV.