- Jeg planla utdannelse innen markedsføring og kommunikasjon. Ganske  tilfeldig fikk jeg noen tilkallingsvakter her i Smååsane barnehage for snart ti år siden, og da var det gjort, forteller Petter Ruenes Jensen.

Møtet med barna ble helt annerledes enn han hadde trodd. Han ble bergtatt.

- Barnehage er noe helt spesielt. Det er så givende og verdifullt. Møtene med barna. Alt de har å tilby. Jeg bare skjønte at dette var min veg, jeg ville jobbe med barn, forteller Petter.

Han endret helt på sine planer og tok utdannelse som barnehagelærer. I 2015 fikk han fast jobb som pedagogisk leder  i Smååsane barnehage, før han dro tilbake til skolebenken og fullførte mastergrad i barnehagekunnskap. Da stillingen som enhetsleder ble ledig etter at Marianne Wegge ble oppvekstsjef, var han ikke i tvil om å søke.

- Visjonen og engasjementet for barna har om mulig blitt enda større, og nå ønsker jeg å påvirke på systemnivå. Barna er det mest verdifulle vi har – og vi må bare jobbe enda bedre for dem, sier han.

Petter har ordnet seg bolig bare 30 meter fra barnehagen og sier han elsker jobben sin. Han har masse ideer om hvordan han skal utvikle barnehagen videre.

- For eksempel?

- Bærekraft kan være ett stikkord. Barna skal vokse opp i en verden som må ta et helt annet ansvar for omgivelsene enn før, og dette må også få følger for barnehagens tilbud. Identiteten til Vennesla, Grønn urban bygd, passer så flott med det vi må gjøre i barnehagen. Vi har allerede egen kjøkkenhage og vi komposterer avfall.  Dette må vi bare utvikle videre, sier Petter Ruenes Jensen.

Han begynner som enhetsleder 1. oktober.

Oppvekstsjef Marianne Wegge er veldig glad for ansettelsen. Hun sier Petter Ruenes Jensen har en høy faglig kompetanse, stor kunnskap om barn og barnehagedrift og et smittende engasjement.