- Fantastisk nyhet, sier rektor Frøydis Solberg, og fortsetter:

- Det er mange som er kommet til Norge som strever litt med norsken. Noen er i jobb, noen strever med å få jobb. Med litt bedre norskkunnskaper, kan barrierene fjernes.

Tilbudet går ut til innbyggere i Vennesla og Iveland og innvandrere som jobber i Vennesla, men bor andre steder.

Hvem kan søke?

 • Alle som ikke har rett på gratis norskopplæring
 • Flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre som har flyttet til Norge
 • De som har brukt opp rett til norskopplæring eller aldri har fått norskopplæring
 • Du som er i jobb og trenger å bli bedre i norsk
 • Du som ønsker å få jobb, men som må bli bedre i norsk først
 • Alle som ønsker å bli flinkere i norsk og nå et B1-nivå

Det er Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som har gitt Vennesla voksenopplæringssenter én millioner kroner i tilskudd til gratis norskopplæring. Pengene rekker til mellom 100 og 150 elever, avhengig av hvor mye norsk de trenger.

- Det er viktig å spre budskapet om disse kursene. For de pengene vi ikke får brukt, må sendes tilbake. Vi må utnytte denne muligheten, sier Frøydis Solberg.

Søknadsfristen er 19. juni og søknader sendes til Vennesla voksenopplæringssenter (gå inn å vvo.no)

Kva kan voksenopplæringen tilby?

 • Norskopplæring A2/B1- nivå
 • Gratis norskprøve A2/B1 eller B1/B2
 • Gratis opplæring
 • Gratis lån av bøker
 • Tilgang til ulike nettsider og norskprogram
 • Alt helt gratis

Kursene:

Du kan velje mellom ulike alternativer for opplæring

 • 6 timer undervisning 1 dag i uka
 • 3 timer undervisning på kveldstid
 • Norskgruppe 3 dager i uka

For deg som er i jobb:

Snakk med arbeidsgiver og andre der du jobber. Er dere flere som kan gå sammen i ei gruppe? Da kan dere få opplæring tilpasset det dere trenger på den arbeidsplassen.

- Vi har en del eksempler på folk som har fått jobb i for eksempel industri. De har ikke tatt seg bryet med norskopplæring. Vi har også mange eksempler på ypperlige medarbeidere, men arbeidsgiver strever med å gi dem lengre vikariater grunnet mangel på norsk, sier Solberg.

I framtida blir mangel på arbeidskraft en av Norges største utfordringer. Frøydis Solberg sier det er veldig bra at Vennesla voksenopplæringssenter har fått denne millionen slik at vi kan inkludere flere.