- Vi er tilbake til vanlig åpningstid igjen fra uke 24, altså mandag 8. juni, opplyser oppvekstsjef Steinar Harbo.

De kommunale barnehagene vil da åpne klokka 06.30 og stenge klokka 17.00, slik det var før korona-pandemien satte inn.

Vennneslaskolen er også tilbake i tilnærmet normal drift. Det er noen tilpasninger ved Skarpengland skole fremdeles grunnet skyssutfordringer.