Statsforvalteren har kommet med en sterk anbefaling om at de videregående skolene i Kristiansand-området avslutter perioden med rødt nivå og går over til gult nivå. Det betyr noe åpnere skoler og enklere hverdager for elevene.

I Vennesla har kommuneoverlege Per Kjetil Dalane informert de videregående skolene i kommunen om at gult nivå etter påske anbefales sterkt. Dette gjelder Vennesla videregående skole, Kristen videregående skole Vennesla, Øvrebø videregående skole og Voksenopplæringen. Elever og foresatte følge med på de enkelte skolers hjemmeside og egenkommunikasjon for detaljer om sin skole.