- Vi fikk informasjon midt på dagen fredag at antallet doser mer enn dobles i uke fem fra 17 hetteglass til 38 hetteglass. En utfordring vi bare gleder oss til å løse, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalene.

I første omgang vil Legesenteret ringe cirka 130 innbyggere fra 85 år og oppover som bor ute i lokalsamfunnet og ikke mottar hjelp fra før.  De blir invitert til vaksinering på Legesenteret på nærmere avtalte tidspunkter. Vi har doser nok til så vidt å begynne på aldergruppen 84 år også.

Eget telefonnummer!

Flere eldre tar ikke telefonen når ukjent nummer ringer. Legesenteret og kommunen har derfor bestemt at vi skal ringe den enkelte via annonsert mobiltelefon

DU VIL BLI OPPRINGT FRA 948 73717 NÅR DU SKAL VAKSINERES!

Dette nummeret skal kun brukes til avbestilling hvis noe inntreffer.

Vi ber publikum om ikke ringe for info og generelle spørsmål. Vi ber også om at Legesenteret ikke ringes om korona. De som skal vaksineres, vil altså bli oppringt fra Legesenteret nå den første tiden.

Det kommer en helsides annonse i Vennesla Tidende tirsdag med denne informasjonen. Ikke alle innbyggere er digitale eller leser avis. Vi oppfordrer innbyggerne til å hjelpe med å orientere og informere medborgere. Det er en fin tilleggsforsikring! Viktige nettsider:

Vennesla kommune er nå i sluttfasen av å vaksinere eldre og risikopasienter på institusjon, i omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Det vil foregå revaksinering i noen uker til – men mer og mer av vaksineringen vil skje ved at årsklasse for årsklasse nedover blir ringt opp for vaksinetime.

Først lenger nedover i årsklassene blir det aktuelt at innbyggeren selv bestiller vaksineringstime. Dette ligger uker fram og vil bli grundig informert om.

Vi viser også til denne infoen fra tidligere om hvordan vi legger vaksineringen opp.

Anbefaler vaksinen!

Kommuneoverlege Dalane forteller at vaksinen har en beskyttelsesgrad på 95%, og den har lite bivirkninger. Vaksinen er anbefalt av myndighetene og godkjent etter svært strenge kriterier. Folkehelseiinstituttet har gitt ut denne informasjonen om utvikling og godkjenning av koronavaksine

Fastlege i annen kommune:

Torsdag kom det nasjonal avklaring rundt dette med innbyggere som har fastlege utenfor kommunen. Det er cirka 500 venndøler som har fastlege i annen kommune. Noen av disse har risikofaktorer som skyver dem fram i vaksinekøen. Disse skal fastlegen melde til Vennesla kommune, som så vil kontakte den enkelte. Det er bostedskommunen som har ansvar for å vaksinere.