- Det er med sorg vi har mottatt  budskapet om Tore Robstads død. Han var en kjent og kjær skikkelse i bygda. En mann med ekte engasjement og med et stort hjerte både for bygda og de mennesker han kom i kontakt med. Vi vil huske det gode smilet og den lune replikken, sier nåværende ordfører Nils Olav Larsen.

Robstad sovnet stille inn torsdag 13. september. Han etterlater seg kone, tre barn, syv barnebarn og to oldebarn. Han begraves fra Vennesla kirke onsdag førstkommende klokka 13.00

Tore Robstad tilbrakte hele sitt voksne liv som aktivt medlem av Arbeiderpartiet, inntil han gikk ut av kommunestyret i 1995.  Robstad satt 24 år i formannskapet. Han var ordfører fra 1973 til 1975 og fra 1983 til 1989.

Han var arvelig belastet med politisk interesse. Både hans far og bestefar har også vært ordførere i Vennesla. Helt til det siste var Tore Robstad glødende engasjert i politikk. Den siste tiden var han spesielt opptatt av den amerikanske presidentens oppførsel  – og forholdet mellom stormaktene. Han var bekymret for utviklingen.

Robstad tilbrakte også sitt yrkesliv i Vennesla kommune i ulike roller i teknisk avdeling. Han vokste opp og bodde lenge i Liane nederst i Eikelandsdalen. De siste tiårene bodde han i Øvrebø. Den siste tiden tilbrakte han på Hægelandsheimen.

- Robstad gjorde en stor innsats for Vennesla og vi vil minnes ham med takknemlighet, sier ordfører Larsen.