• Helgen 9. og 10. april er testklinikken i Holtet åpen for testing og henting av test i én time fra klokka 09.00 til klokka 10.00.
  • Fra mandag  11. april vil testklinikken ha åpent mandag til fredag fra klokka 08.00 til klokka 09.00.

Det er som følge av liten pågang til testing og henting at  det er riktig og nødvendig å redusere åpningstiden. 

Smittesporingsteamene har avsluttet sin virksomhet. Det er likevel viktig at dere benytter selvregistreringsløsningen og registrerer smitte, slik at vi har en så godt oversikt over smittesituasjonen som mulig.