Mellom 150 og 170 personer testes nå ukentlig på testsenteret ved legesenteret.

- Vi tester cirka 1,3 prosent av befolkningen ukentlig. Vi har også beredskap klar slik at vi kan teste fem prosent i uka ved behov. Vi har kapasiteten som nasjonale myndigheter krever, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Er du i tvil - ring!

Smitten kryper nærmere Vennesla. De siste dagene har det vært flere tilfeller i Lindenes og Kristiansand og Setesdal. 

Det aller viktigste vi kan gjøre er å holde avstand til andre på minimum én meter og vaske hendene ofte. Framover vil korona-testing også bli svært viktig.

- Alle som kjenner på risiko, bør ringe legevakten slik at de kan bli vurdert for test. Hvis smitten kommer, må vi oppdage den fortest mulig. Testing er viktig – og heldigvis er folk veldig bevisste på dette. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite, sier Dalane.

Bilkø

Legevakten får svært mange henvendelser om testing for tiden. Det jobbes med å automatisere timebestilling for å lette presset på organisasjonen og frigjøre ressurser.

Bilkø er til tider et problem utenfor teststasjonen ved Legesenteret. Vi oppfordrer folk om å komme til test nokså nøyaktig på tiden. Hvis mange er tidlig ute, blir det fort kø.

Smittesporing

Hvis smitten kommer, er smittesporing svært viktig. Erfaringer viser at det fort er ganske mange som må ringes og undersøkes når en person er smittet. Det er lenge siden vi har hatt smitte i Vennesla (25. april) og vi gjennomgår nå smittesporing-ressursene for å være optimalt rede den dagen smitten kommer.

Full drift

Innen helse og pleie og omsorg, skole og barnehage var det ingen avvik å melde fredag morgen. All drift foregår etter retningslinjene for korona og som normalt.

- Det er fantastisk å høre. Vi fryktet at noe kunne skje ved oppstart i barnehager og skoler, men det går bra. Jeg vil rette en takk til både kommunalt ansatte og innbyggerne i Vennesla. Det jobbes svært godt og det tas stort ansvar, sier varaordfører Eivind Drivenes.

Han minner om at hver enkelt må fortsette med avstand, håndvask og være i beredskap.

Enorme konsekvenser

- Det har enorme konsekvenser for barnehager, skoler, institusjoner og næringsliv hvis vi får et større smitteutbrudd. Det beste folk kan gjøre for Vennesla nå – er å følge smittevernreglene, sier Drivenes.

Arrangementer

Det har vært noen uregelmessigheter ved større arrangementer der det nytes alkohol. Kommuneoverlegen og andre fagfolk vil over helga ha et eget møte med ulike arrangører for å få til noe bedre løsninger framover.