I løpet av nyttårshelga helgen blir tester fordelt ut til alle skoler, barnehager og videregående skoler. Til sammen skal rundt 4.300 testes distribueres.

Det er samme opplegg uavhengig av om skolen eller barnehagen er privat eller offentlig. Testingen er tilgjengelig for alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler i kommunen.

Utdeling mandag ettermiddag

Utdeling av tester vil skje fra den enkelte skole og barnehage mandag ettermiddag. Siden det er planleggingsdag mandag, starter ikke barn og elever før tirsdag. Det kan bli litt ulike hentetidspunkter på de ulike stedene, men alle foreldre/foresatte får egen informasjon om dette.

  • Alle foreldre og foresatte vil få sms fra skolen eller barnehagen om når de kan komme og hente test/tester. Sammen med testen følger informasjon om hvordan testen skal tas.
  • Alle ansatte vil få informasjon fra egen leder om hvor de får test og når den skal tas.
  • Personer som har hatt covid-19 siste tre måneder trenger ikke å teste seg. Det trenger heller ikke ansatte som har fått oppfriskningsdose for mer enn én uke siden.
  • Hvis dere har egne tester hjemme, trenger du ikke hente nye. Du kan bruke dine egne.

MERK: Ikke belast testsentetet i Holtet med telefon eller besøk om dette. De deler ikke ut tester til denne stor-testingen!

Testene skal tidligst tas 24 timer før skolestart/barnehagestart tirsdag. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane poengterer at det er viktig at testene tas i løpet av siste døgnet før skolestart/barnehagestart for å fange opp mest mulig smitte.

Positiv test, ring spore-telefonen!

Hvis testen er positiv og viser smitte, må den enkelte foreldre/foresatte/ansatte straks sørge for isolasjon og ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 941 75 469. Vi har styrket bemanning i smitteteamet disse dagene.

I Vennesla kommune ønsker og anbefaler vi at alle ansatte, alle barnehagebarn og alle skolelever tar denne testen. Noen kommuner utelater barnehagebarn, men siden det har vært en del smitte i barnehagene, ønsker vi å inkludere også denne gruppen.

Frivillig, men anbefalt

De foresatte/foreldrene må ta den endelige avgjørelsen om deres barn skal testes. Det er en frivillig ordning. Vi vil likevel sterkt anbefale test slik at vi får en best mulig smittesituasjon framover.

Det er nasjonale myndigheter som ønsker denne testingen, og over hele landet vil barnehagebarn og skoleelever bli testet ved oppstart over nyttår.

Vi ønsker lykke til og minner om at dere vil få informasjon fra den enkelte barnehage og skole. Det er ikke vits i å ringe kommunens sentralbord.

Smittesituasjonen:

Siste døgn (onsdag 29. desember) ble det registrert 26 nye smittetilfeller. Det er mistanke om omikron for noen få stykker. Smittesporingsteamene er forsterket og ajour.