- Samlet skal cirka 140 biler skiftes ut i de åtte kommunene hvor jeg jobber med innkjøp, sier Roy Akselen i prosjektet Klimavennlige anskaffelser på Indre Agder.

Akselen ble ansatt i.Klimavennlig innkjøp på Indre Agder i fjor. Prosjektet består av kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Birkenes.Den offentlige innkjøpsmakten er et virkningsfullt verktøy når den systematiseres inn mot at grønne skiftet skal gjennomføres. Han jobber konkret mot bilparken i Vennesla, Iveland, Valle og Bykle i øyeblikket.

Grønn urban bygd

- Gøy at vi blir spurt om råd

Mandag kveld tilbrakte han i baksetet på en ID.4 sammen med flere sykepleiere i hjemmetjenesten i Vennesla. Kunnskap om hva brukerne trenger er viktig før han sender spesialkravene til leverandørene.

- Veldig moro at vi får lov å prøve og at vi inkluderes på denne måten og at vi blir spurt om råd. For oss er to ting viktige: At bilen kommer godt fram og at vi føler oss trygge, sier  Annika Tambini og Ragna Marie Vetrhus som var først ut da hjemmetjenesten skulle ut å prøvekjøre.

Målet er å finne en elbil som matcher prisen til de bilene kommunen allerede har, og å tilpasse utstyr slik at man ikke betaler for noe man ikke har bruk for. I dag kjører hjemmetjenesten VW Caddy med firehjulstrekk. Firehjulstrekk er et must også på de nye bilene. Akselsen beroliger alle som frykter økte kostnader:

- Vi skal ikke skifte alle på en gang. Vi følger utskiftningstakten og rammene i økonomiplaner og budsjetter i kommunene. Samtidig skjer selvsagt alt innenfor reglene om offentlige anskaffelser. Vi velger den løsningen som tjener kommunene best. Nå tester vi fire modeller og så vil valg bli foretatt, forteller han.

Flere fordeler med elbil

Akselsen sier elbilen har flere fordeler

  • Du slipper månedlig dieselregnskap og moms-refusjonsarbeid og kan avvikle en del administrasjon.
  • Du sparer cirka 2000 i måneder i driftsutgifter
  • Mens bruktprisen faller for dieselbiler, øker den for elbiler.
  • Du sparer mellom 4,5 og 5 tonn klimautslipp pr. bil pr år.

- Dette er utfra snittbruk på cirka 26.000 kilometer i året pr bi, og da snakker jeg alle åtte kommunene. I noen kommuner som Vennesla går de kanskje litt mindre, i Setesdal litt mer i døgnet, sier Akselsen.

I Valle er allerede elbil i bruk i hjemmetjenesten – med gode erfaringer. Nå kommer Vennesla, Iveland, og flere kommuner etter tur.

Viktig å få kunnskap fra de som kjører

Om sykepleierne hadde kunnskap som Akselsen trenger i det videre arbeidet med å finne riktig skreddersydde bil?

- Ja, absolutt. Det er viktig å se de ansatte i hjemmetjenesten også som yrkessjåfører. De er ute på veien hele året, i alle slags forhold og alltid med et stort ønske om å være der for sine brukere. Vi har nå en mulighet til å gi de enda bedre verktøy i arbeidshverdagen og da er det viktig å lytte til behov. Det fortjener de, sier Roy Akselsen.

Flere snakket om bedre sikkerhetsutstyr og kamera på nye el-biler, som gjør at kjøreturen oppleves tryggere. Elbilen opplevdes også bedre og mer framkommelig på dårlig veg, siden den er tyngre.

- Det grønne skiftet kommer nå, og den grønne urbane bygda Vennesla er i full gang. Dette er moro, avslutter Roy Akselsen.