Søndag og mandag ble kommunens barnehagebarn, skoleelever og ansatte i sektoren testet i forbindelse med oppstart etter juleferie. Dette avdekket ti smittetilfeller.

Framover vil testing fortsette denne uka og neste uke. Neste testing nå blir før skolestart fredag 7. januar , og tester deles ut via skolen torsdag 6. januar. Denne gang skal ikke barnehagebarn testes. Foreldre/foresatte får informasjon via skolenes informasjonskanaler.

MERK: Ikke belast testsentetet i Holtet med telefon eller besøk om skoletester De deler ikke ut tester til denne stor-testingen!

Positiv test, ring spore-telefonen!

Hvis testen er positiv og viser smitte, må den enkelte foreldre/foresatte/ansatte straks sørge for isolasjon og ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 941 75 469. Vi har styrket bemanning i smitteteamet disse dagene.

Frivillig, men anbefalt

De foresatte/foreldrene må ta den endelige avgjørelsen om deres barn skal testes. Det er en frivillig ordning. Vi vil likevel sterkt anbefale test slik at vi får en best mulig smittesituasjon framover. Det er nasjonale myndigheter som ønsker denne testingen i forbindelse med stor smitteøkning.

Vi ønsker lykke til og minner om at dere vil få informasjon fra den enkelte  skole. Det er ikke vits i å ringe kommunens sentralbord.