Følgende midlertidige telefoner kan benyttes for å komme til avdeling;

- A1: 381 37431

- A2: 381 37432

- A3: 381 37433

- 1.etg nybygg: 381 37434

- 2.etg nybygg: 381 37435

Telefonene er fasttelefoner, og det kan medføre noe ventetid før personalet tar telefonen.