- Vi har et klart ønske om å åpne aktivitetene for barn og unge så fort det er forsvarlig. Samtidig er smittenivået fremdeles rundt 300 i Vennesla. Vi forsøker å veie de ulike hensynene opp mot hverandre, sier ordfører Nils Olav Larsen etter et møte i kriseledelsen onsdag morgen.

Dette er vurderingene nå:

Konklusjonen er foreløpig som følger:

  • Hvis reduksjonen i smitte fortsetter som nå, kan det være forsvarlig at vi fra mandag åpner opp fritidsaktivitetene for barn og unge.
  • Om nødvendig vil vi utsette lettelser for andre grupper en liten periode ekstra, for å prioritere åpning for barn og unge under 18 år litt ekstra tidlig.
  • Vi vil også vurdere å utsette aktiviteter som innebærer mye trafikk over kommunegrensen, slik at vi heller kan åpne mer for alle barn og unge som bor i Vennesla kommune.
  • Vi mener det vil være bedre med råd og regler som gjelder alle aktiviteter for barn og unge, enn å åpne gradvis for noen aktiviteter før andre.
  • Vi ønsker å behandle de ulike fritidsaktivitetene og ungdommene mest mulig likt.

Fram til kriseledelsen møtes fredag, vil kommuneoverlegen sammen med andre i kommunen jobbe fram noen enkle og greie råd for hvordan aktiviteten for barn og unge kan gjenopptas og hvor grensene vil gå. På fredag vil vi informere om hvordan vi ser for oss at gjenåpningen kan skje.

Søndag eller mandag vil den endelige avgjørelsen bli tatt om det blir gjenåpning av aktiviteter for barn og unge – avhengig av hvordan det går med smitten både lokalt og regionalt de kommende dagene.

Forsvarlig

- Jeg har ingen ønsker om å holde barn og unge borte fra aktiviteter lenger enn høyst nødvendig. Samtidig er det i aldersgruppen 13 til 19 år det har vært aller mest smitte den siste tiden, og smittenivået er fortsatt så høyt at situasjonen er ustabil, analyserer kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og fortsetter:

- Smitten stiger fremdeles i Kristiansand – og vi vet hvor fort smitten kan spre seg. Det aller viktigste er å få ned smitten, slik at samfunnet kan normaliseres. Slik trenden er nå, er det likevel forsvarlig å se for seg gjenåpning for barn og unge fra mandag.

Dalane minner om at smitte handler mye om hvor mange som treffes, hvor tett kontakten er og hvor lenge de treffes.  Derfor blir det viktig med noen enkle og konkrete råd til hvordan aktivitetene bør foregå.