- Vi må takke for at så mange venndøler har tatt ansvar. Vi hadde siste smittetilfelle 25.april. Vi hadde ikke greid å holde smitten på avstand hvis ikke svært mange innbyggere bidro og tok ansvar, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Framover handler det om å holde trykket oppe. Vi har alle en jobb å gjøre. Ordføreren sier at noen få nok har glemt smittereglene vel mye, men han fokuserer heller på de veldig mange som viser ansvar.

Kriseledelsen er bekymret for hvor lenge Vennesla greier å beholde en så god situasjon når man ser smitten øke flere steder i landet og enkelte regioner betegnes som røde.

-Vi ser for oss eskalering og planlegger for at det kan skje, men vi må for all del håpe at vi slipper smitte. Vi har sluppet opp en del i sommer. Framover bør vi holde en mørkegul beredskap, det vil si at vi ved tvilstilfeller velger den løsningen med minst smitterisiko, sa rådmann Svein Skisland på møtet.

Den store frykten er smitte inn på sykehjemmene. Kommunalsjef for helse- og omsorg, Ragnhild Bendiksen roser de ansatte som lever med en konstant frykt for smitte og som kjenner på et stort press.

- Til nå har de aller fleste av våre nesten 15.000 innbyggere fungert som gode portvakter og hindret smitte i å komme til sykehjemmene og kommunen. Vi må bare be alle fortsette å følge de enkle reglene: Avstand på en meter, vaske hendene, ikke oppsøke risikosituasjoner, sier ordfører Larsen.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier de neste to ukene blir spennende. Skoler og barnehager åpnet uten problemer mandag. Mye er i drift igjen, etter at mange har vært på ferie og reiser. De neste to ukene kan definere mye for resten av høsten.

- Jeg kan ikke understreke avstandsregelen nok. Munnbind reduserer smitterisikoen med 40 prosent, avstand på én meter reduserer smitterisikoen med hele 80 prosent. Det er verd å dvele ved. Holder vi avstand og vasker hendene, er svært mye gjort, sier Dalane.

UNDER FØLGER OPPDATERT OG KONKRET INFORMASJON:

TESTING AV INNBYGGERE

Sist uke ble 158 testet for covid-19 ved luftveispoliklinikken som delvis er i friluft i tilknytning til legevakten. Bare i dag mandag ble 51 testet. Så langt er ingen nye smittet siden 25. april. Bemanningen på testsenteret er øket de siste dagene. Det er også begynt planlegging av hvor testsenter kan være innendørs til vinteren.

STRAMMER INN VED SYKEHJEM

Fortsatt åpnes det for ett til to besøk i uka pr. beboer, men både ved Venneslaheimen og Hægelandsheimen strammes det noe inn på dispensasjonene som gis i forbindelse med besøksrutiner. Det blir ikke tilatt å ta beboere med i selskaper, på hagebesøk og annet. Det blir tillatt med kjøretur med beboer og sjåfør på opptil to timer. Da skal det kun være to personer i bilen og sjåfør må benytte munnbind. Trilletur-rutiner gjelder som før.

Årsaken til dette er at vi må sikre at beboerne ikke møter tilfeldige som kan være smittet nå som smitten ser ut til å øke i landet.

Vi minner også om de nasjonale retningslinjene som ble strammet inn fra 7. august: 

  • Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager følr de kan besøke Venneslaheimen eller Hægelandsheimen, med mindre det foreligger negativ test tidligere enn dette.
  • Besøksforbudet gjelder alle som har vært på utenlandsreise.

 

MUNNBIND

Mange lurer på bruken av munnbind. Kommuneoverlege Dalane sier det kun er i Oslo og Indre Østfold det er snakk om munnbind på kollektivtrafikk. I helsevesenet i Vennesla brukes munnbind kun i svært smitteutsatte situasjoner. Vi følger nasjonale råd – og minner om at du reduserer smitterisikoen dobbelt så mye ved å holde avstand som ved å bruke munnbind.

ARRANGEMENTER

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om de generelle reglene. Maks 200 deltakere på offentlige arrangementer. Avstand på én meter må garanteres. Navnelister må sikres og det må være en ansvarlig arrangør. Kan ikke dette sikres, skal ikke arrangementet finne sted. For private sammenkomster er grensen maksimalt 20 deltakere. Smittevernreglene må holdes.

SKOLER OG BARNEHAGER

Både kommunale og private barnehager og skoler åpnet som normalt mandag. De følger en mørkegul beredskap de neste 14 dagene. Mange spør om grensen for å sende barn på skolen eller i barnehage. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om følgende: Ved akutt luftveisplage, skal både barn og voksne være hjemme. Lett snufsing når du er på bedringens veg igjen og har vært testet, er ikke så farlig.

REISERÅD

I Vennesla kommune følger vi nasjonale reiseråd. Både ansatte og innbyggere oppfordres til å redusere reisevirksomheten for å redusere smitterisikoen. Det bør ikke foretas jobbreiser eller fritidsreiser uten når det er helt nødvendig. Dette er de generelle rådene.

NÆRINGSLIVET

Rådmannen vil i september legge fram en pakke med ulike investeringer og prosjekter som skal sikre aktiviteten i næringslivet. Det er snakk om rundt 17 prosjekter på til sammen 6, 6 millioner kroner. Svømmehallen var åpen i sommer – og hadde i snitt cirka 130 besøkende hver dag i juli. Prosjekt åpen svømmehall er konkludert som vellykket – også med tanke på å skape aktivitet i kommunen. En oppdatert situasjon vil foreligge neste uke. Da begynner de jevnlige møtene mellom næringslivet og kommuneledelsen igjen.