- Vi ante ikke da at dette skulle vare så lange. Endelig er vi ved målet og jeg ønsker å si tusen, tusen takk til alle, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Han har deltatt på over 110 møter i kriseledelsen og sett en kommune og lokalsamfunn trå til som aldri før. Larsen vil først og fremst takke alle innbyggerne som har vært tålmodige, lojale, pliktoppfyllende og samvittighetsfulle og som har stått på for å holde smitten nede.

Takker

- Vi har i det store og hele lykkes godt. Når vi ser tilbake, må vi kunne si det. Og så må vi takke helt fantastiske ansatte i helse, skole, barnehage, renhold og ellers i kommunen. Smittesporere og testere skal fortsatt holde på for fullt, og mange ansatte i andre sektorer skal fortsatt holde beredskapen høyt. Tusen takk til alle, sier Larsen.

Beredskap på plass

Samtidig minner ordføreren om at koronaviruset finnes blant oss og at Vennesla kommune vil ha god og høy beredskap. Vennesla kommune er forberedt på å innføre lokale tiltak hvis vi vår lokale utbrudd. Vi har beredskapen på plass. Vi står også rede til å hjelper til med testing og smittesporing og forklaringer rundt det nye testregimet med egentesting og egenvurdering av nærkontakter som innføres fra mandag 27. september LES DETALJENE HER

Oppfordrer til vaksinering

- Vi har vist hverandre at vi står opp for hverandre når det trengs. Nå går vi over i en fase som er annerledes. Nå er det vaksinen som skal sikre oss mot smitte og vi skal leve normalt. Dette betyr egentlig at de uvaksinerte nå må ta ansvaret selv for at de ikke er beskyttet. Jeg vil derfor på nytt henstille alle som ikke er vaksinert om å tenke seg om en gang til. Vaksinen er et gode vi alle bør benytte oss av, sier Nils Olav Larsen.

Vi går nå inn i en fase som heter "Normal hverdag med økt beredskap", og nå er det kun noen få råd og regler som fortsatt må følges. Den viktigste er at du må i isolasjon hvis du blir smittet. DETALJENE KAN DU LESE HER.  Det er også forutsetninger om at kommunene ved lokal smittevekst kan innføre lokale tiltak og forordninger.

I Vennesla gjelder for eksempel gult nivå i grunnskolen fram til høstferien. Trafikklysmodellen er et verktøy kommunene kan bruke videre framover også, ved behov.

Smittevernrådene er fortsatt gode

Samtidig oppfordrer vi til å fortsette med å følge  smittevernrådene om å vaske hendene ofte, være hjemme når du er syk og å hoste i albuen. Meteren er ikke lenger et nasjonalt råd, men kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier meteren er et godt generelt råd for å hindre smitte,Han oppfordrer folk om ikke å glemme den.

Ordfører Nils Olav Larsen sier han gleder seg til å leve mest mulig normalrt, men håndtrykk er han i tvil om han vil begynne med igjen. Det er nioe med det generelle smittevernet.

- Jeg må i alle fall øve meg før jeg får det til. Det har blitt litt unaturlig, sier han og ler før han igjen bruker ordet takknemlig om innbyggerne i Vennesla kommune sin innsats siste 18 måneder.

Informasjon:

Vennesla kommune vil fortsette å informere om korona, men i noe mer begrenset omfang enn før. V ivil ikke ha daglige nyheter om smitte, men dere kan være trygge på at vi vil informere ved behov og holde alle orientert om utvikling.