Alle de syv nye tilfellene har kjent smitteveg. 28 personer er satt i karantene siste døgn.

Samtidig pågår en stor smittesporingsjobb og et enormt testarbeid. Testkapasiteten er i øyeblikket svært presset og enkelte barn og unge må vente i karantene fordi det er kø før testing. 

Bare søndag ble det gjennomført 227 tester. De aller fleste testene er hurtigtester. Dette krever mye mer arbeid på testklinikken enn de andre testene, og det gjøres en formidabel innstas.

Sist uke har vi samlet 36 nye positive tilfeller i Vennesla. Vi har gjennomført hele 1430 tester og satt 87 personer i karantene, i tillegg til at svært mange barn følger det nye testregimet i forbindelse med smitte på skoler og barnehager.

Det jobes nå med massetesting ved våre videregående skoler, for å få bedre oversikt over smitten. Det er planlagt massetesting to dager på hver av de tre videreågende skolene utover i uka. Dette skjer som selvtesting. Vi jobber også med å øke testkapasiteten ytterligere.

Samtidig pågår vaksinering: Både tirsdag 31. august fra klokka 17.00 og torsdag 2. september fra klokka 18.00 er det drop-in i Venneslahallen. Vi oppfordrer alle voksne som nå ikke er vaksinert om å møte opp og ta vaksinen.