Vi har hatt tre smittetilfeller torsdag, tre fredag, ett lørdag og ingen søndag. Dermed kommer samlet antall smittede forrige uke opp i 14.

Smittetrenden er synkende og smittetakten er godt og vel halvert de siste par ukene. Vi ligger nå på et lavere smittenivå enn landet. Vennesla har 254,4 pr. 100.000 innbyggere, mot 277,7 på nasjonalt plan. Agder har et smittenivå på 147.

Åtte av de smittede hadde kjent smitteveg og 24 nye er satt i karantene

Sist uke ble det gjennomført 728 tester ved teststasjonen, mot 1908 tester i rekorduka for to uker siden. Testaktiviteten er fallende, men det testes likevel mye mer enn testsenter-statistikken viser. Dette skjer ved selvtest ved skolene. Selvtestingen avdekket flere smittetilfeller sist uke.

Seks av de 14 smittede sist uke er barn. Av de åtte andre smittede var fem uvaksinerte og to hadde kun fått første dose.  Ingen av de smittede er over 50 år. Det er i alderen 25 til 39 vaksinasjonsgraden er lavest.

Det er på nytt grunn til å understreke viktigheten av vaksine, og at vi hjelper hverandre til å ta kloke valg basert på dokumentert fagkunnskap. Vaksine er frivillig, men sterkt anbefalt av helsemyndighetene i Vennesla kommune og nasjonalt. Målet er 90 prosent vaksinasjonsdekning, og dess fortere det oppnås, dess fortere kan Norge gjenåpnes.

Neste mulighet til vaksine blir dropin i Venneslahallen tirsdag 21. september mellom klokka 17.00 og 20.00.