Det er altså til sammen 10 smittede de to siste dagene (skrevet søndag 23. mai klokka 20.30) Nesten all smitten er russ eller nærkontakter og familie til russ. Svært mye av smitten kommer fra utbruddet som er felles for Kristiansand og Vennesla, og det er dermed snakk om i stor grad kjente smitteveger. Vi gir ikke mer detaljert oversikt om antall nærkontakter og hvert enkelt smittetilfelle enn dette nå i kveld.

  • Ha så få treffpunkter med andre som mulig
  • Helst ikke mer enn to på besøk hjemme, mer enn fem er forbudt.
  • Arrangementer som kan avlyses, bør avlyses.
  • Det er særlig viktig nå å avlyse trening og fritidsaktiviteter for barn og unge.
  • Bruk munnbind på offentlige steder

Må hindre ukontrollerte situasjoner

- Når smitten er i ungdomsmiljøet og russen, vil den fort spre seg til yngre søsken og ellers i husstanden. Målet er å stoppe smitten der. Vi må hindre at den spres ut i samfunnet slik at vi får ukontrollerte situasjoner på for eksempel et utested eller i et større miljø. Russen har gjort en formidabel jobb med smittesporing og avlysning av treff i det siste, men vi må også sikre at smitten holder seg i «russeklynga», forklarer kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Det er derfor han har gitt rådet om å avlyse all trening og fritidsaktiviteter for barn og ungdom inntil videre. På et regionalt samordingsmøte søndag ettermiddag fikk dette tiltaket stor støtte fra FHI. Smittekspert Preben Aavitsland sa at Vennesla trolig bør fortsette med dette rådet i ei uke eller to, for å sikre at smitten ikke kommer på avveie.

- Mindre mobilitet blant tenåringene er viktig nå. Det har liten hensikt at russ og ungdom holder seg i kohortene sine på dagtid, hvis barn og unge trener og treffes på tvers om kvelden. Dalane har en svært god tilnærming til situasjonen. De strenge tiltakene i Vennesla vil høyst sannsynlig føre til at smittebølgen går fortere over, sier Aavitsland.

Han legger til at hver kommune gjør egne vurderinger rundt tiltak, men han minner om at smitten er meget høy i Vennesla og regionen nå. Det er viktig at det siste store utbruddet nå slås ned – og da må særlig barn og unge ha mindre nærkontakt med hverandre.

Smitten må mye ned før vi kan puste ut

Dalane sier ti smittede på ei helg fremdeles er svært høyt nivå – og at situasjonen er ustabil. Faren for plutselig økning og ukontrollert utbrudd er altfor stor fremdeles.

- Jeg mener vi må ned mot landsgjennomsnittet før vi kan puste ut og begynne å senke skuldrene. Landsgjennomsnittet betyr cirka ett smittetilfelle i døgnet for Venneslas del. Vi må også huske at tallene vi har, alltid er historiske. Nå er smitte høy i aldersgruppen 17-19 år. Da vet vi at smitten etter noen dager vil påvirke søsken og foreldre. , sier Dalane.

Vennesla skjermer så langt ekskursjoner, dagsturer for egen skoleklasse og skoleavslutninger. Så lenge man samles i egen kohort, er smittefaren mindre enn når man beveger seg mellom gruppene.

På møtet med FHI deltok Statsforvalteren og en rekke kommuner på Agder. Det kom fram at svært mye av smitten den siste tiden, kan spores tilbake til russens feiring. Rundt 70 prosent av smitten i Kristiansand og Vennesla handler om dette.

Dalane minner om de ulike smitteklyngene vi hadde for få uker siden. De greide vi å isolere og slå ned. Det han frykter er en situasjon hvor vi både har smitte blant ungdommen og får slike klynger i tillegg – ofte med ukjente smitteveger. Da havner vi fort i en situasjon med full nedstengning.

Møter onsdag om tiltak og forskrift

Torsdag 27. mai skal Norge åpne opp. Da innføres det såkalte trinn to i åpning. I øyeblikket tyder ingenting på at Kristiansand-regionen og Vennesla kan være med på denne åpningen. Det handler både om antall besøkende hjemme, antall på arrangementer og skjenketider – pluss en del til.

Kriseledelsen vil samles onsdag morgen for å vurdere situasjonen. Onsdag ettermiddag klokka 17.00 kalles plan- og økonomiutvalget inn til ekstraordinært møte, både for å bli informert om situasjonen og for å vurdere endringer i Venneslas smittevernforskrift. Den gjelder i utgangspunktet til 4. juni.

- Vi følger situasjonen fra dag til dag. Og vi har stor tillit til de råd og opplysninger vi får fra faglig hold. Vi innfører ikke strenge tiltak for moro skyld. Det er fordi det er nødvendig. Vi er åpne for å endre så fort vi mener det er forsvarlig å endre. Jeg ønsker å rose både kommuneoverlege og kriseledelse for måten de håndterer situasjonen, sier ordfører Nils Olav Larsen.