Har du nedsatt syn eller hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere.

For å få hjelpemidler må syn- eller hørselnedsettelsen være varig, og hjelpemidlet må være hensiktsmessig.

Syn- og hørselskontakten vil foreta hjemmebesøk og kartlegge ditt behov. Opplæring vil bli gitt.