• Varselet gjelder Vennesla, men også hytteområdene innover i landet. På kysten varsles det vindkast opp i 40 sekundmeter, i fjellet opp mot 30 sekundmeter.
  • Vinden vil øke fra fredag 17. februar klokka 14.00 og det meste vil være over midnatt 18. februar, altså når fredagen går over til lørdag.
  • Vinden vil først komme fra vest og deretter dreie over på nordvest. Vinden vil øke først vest i Agder, og gradvis minke fra sent fredag kveld.

Råd

Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).  Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Konsekvens

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reisende vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.