Målet er å utdanne Norges kanskje beste grunnskolelærere. Det er klart etter at UiA har fått 16 millioner kroner for å styrke studentenes digitale kompetanse i utdanningen.

 - Dette er fantastisk flott. Vi har en meget god lærerutdanning i dag, men dette gjør oss i stand til å gjøre våre kandidater enda bedre. Det er veldig flott at satsinger vi gjør blir sett og støttes på denne måten. Det er veldig, veldig positivt, sier rektor Frank Reichert

Fikk 16 millioner kroner
Det var rett før helgen det ble klart at Kunnskapsdepartementet, via Norgesuniversitetet, fordelte 90 millioner kroner til universiteter og høgskoler i Norge som utdanner lærere. Hovedfokuset i tildelingene er å styrke lærerutdanningene slik at studenter og lærerutdannere bedre kan utnytte de mange mulighetene som digitale verktøy gir for motivasjon og læring i undervisningen.

16 av de 90 millionene gikk til UiAs ProDiG-prosjekt  – universitetets satsning på profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene. Fra før har prosjektet fått ekstern støtte fra to hold:  en million kroner via Norgesuniversitetet og 1,4 millioner kroner via ProTeD - Senter for fremragende lærerutdanning.
 

Tett samarbeid med lærere i skolen
- ProDiG-prosjektet, som har holdt på i to år allerede, får med dette midler til å styrke satsingen. Tildelingen er på drøyt fem millioner kroner hvert år i tre år, og er med det et særdeles verdifullt bidrag til at vi kan få bedre lærerutdanninger ved UiA, sier universitetslektor Johan Kristian Andreassen, som sammen med seniorrådgiver Arne Breistein og førstekonsulent Ingvild Bergan leder prosjektet.

Johan Kristian Andreassen forteller at prosjektet handler om å få lærerutdanningene til å holde tritt med den digitale utviklingen i samfunnet, og gjøre studentene bedre i stand til å møte behovene som er i skolen. For å klare dette ønsker UiA bedre utnytte den kompetansen som allerede finnes i skolene. Blant annet skal det nå ansettes flere dyktige lærere fra universitetets partnerskoler som skal jobbe tett sammen med flere fagmiljøer på UiA.

- Profesjonsfaglig digital kompetanse er det læreren må kunne for å bruke teknologi, digitale læringsressurser og digitale læremidler når de kommer ut i skolen og skal undervise elevene. Her går utviklingen rivende fort, samtidig som det er opplagt at nyutdannede lærere må kunne mye om dette i dag, sier han.

TATT GODT IMOT: Tildelingen ble tatt godt imot både på universitetet og i Vennesla og Kristiansand kommuner. Fra venstre: Rådgiver Ole Wongraven i Kristiansand kommune, seniorrådgiver Arne Breistein, førstekonsulent Ingrid Bergan, dekan Jørn Varhaug, grunnskolelærer Jan Martin Hammersland, universitetslektor Johan Kristian Andersen og oppvekstsjef Steinar Harbo i Vennesla kommune.

JAO_8099.jpg

Tett samarbeid med Kristiansand og Vennesla
ProDIG-prosjektet fokuserer både på å utvikle lærerutdanninger som gjør nyutdannede lærere bedre i stand til å møte både læreplanens og skolenes krav og forventninger - og også at den digitale kompetansen skal tilpasses den praktiske, daglige undervisningen i skolene.

- Dette siste er også viktig og spennende. Vi har derfor innledet et samarbeid med skolene i Kristiansand og i Vennesla kommuner. I dette får lærerne deres innsikt i og kunnskap om det vi vet på dette området – mens våre studenter og utdanningene generelt får økt innsikt i og forståelse av hva studentene våre bør ha lært når de er ferdig utdannet her hos oss, sier Johan Kristian Andreassen.

Både rådgiver Ole Wongraven i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand og oppvekstsjef Steinar Harbo i Vennesla kommune slutter seg til dette.

- Noe av det viktigst her er at vi i kommunene kan samarbeide og løfte kompetansen til våre ansatte sammen med universitetet. Det tjener vi alle på. Så dette er bare positivt, sier de to.