Rykter og trusler

- Foreldre må snakke med sine barn om dette, er oppfordringen fra SLT-koordinator Indira Derviskadic og politikontakt Bodil Flo Berge Gausdal.

De siste par dagene er kommunen og politiet blitt kjent med flere nye chattegrupper og nettverksgrupper som er opprettet på sosiale medier i forbindelse med skolestart. Særlig dreier det seg om snapchat-grupper.

Gruppene heter «sladder Vennesla» og «Drama I Vennesla» og har på kort tid fått et større antall medlemmer.

Det er snakk om rykter om hvem som har sex med hvem, trusler om «vi skal ta noen» og at «det er i Vennesla det skal skje».  Det deles også upassende bilder.

Straffbart

Mange ungdommer tenker kanskje ikke over hvor alvorlig det er å legge ut beskyldninger og rykter om andre på nett. Netthets og nettmobbing er straffbart.  Står du bak slike ting og er under 15 år, kobles kommunens hjelpeapparat inn. Er du over 15 år, er det politi og rettsvesen som håndterer saken.

Paragraf 266 i straffeloven: «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som  er egnet til å fremkalle frukt eller engstelse, straffes med fengsel i inntil fire år.

Paragraf 267 i straffeloven: Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Ikke stol på rykter

Politi og kommune ber foreldre prate med sine ungdommer. Det skapes en del uro. Noen ungdommer er redde. Rykter er ofte feil. De kan dessuten  fort bli forstørret og komme ut av proporsjoner. For at foreldre ikke bare skal få bruddstykker, ønsker politiet og slt-koordinatoren å formidle at både kommune og politi følger med.

Politiet har foreløpig ikke mottatt anmeldelser, men er kjent med hva som foregår.

- Vi ønsker at foreldre og unge snakker sammen. Blir de bekymret, ber vi om at de melder fra til politiet eller en trygg voksenperson, opplyser Bodil Flo Gausdal Berge.

Åtte regler om nettvett

Redd Barnas åtte nettvettregler kan være et godt utgangspunkt for en god samtale mellom barn og voksne:

  • Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
  • Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
  • Passordet ditt er privat.
  • Husk at det er lett å lyve på nett, ikke tro på alt som andre skriver.
  • Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du er blitt kjent med på nettet.
  • Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig.
  • Fortell til en voksen hvis du opplever noe ubegagelig. Det er ikke din skyld at andre gjør noe galt.
  • Meld fra til politiet i alvorlige saker.

For mer informasjon, kan du ta kontakt med SLT-koordinator Indira Derviskasdic på 454  69 964