Vennesla kommune har sterkt fokus på inkluderende læringsmiljø. Vi jobber målrettet for et trygt og godt skolemiljø. Vi har også en spesiell satsing på digitalt inkluderende løringsmiljø.