- Vi kommer til å jobbe fram mot jul så lenge været tillater. Men vi må nok jobbe et par måneder til våren også før vi er helt ferdige, sier Leif Sakariassen, byggeleder for strandstien.

Siste dagen i oktober holder gravemaskinene på med å plastre stien forbi Nesodden. Det skal plastres og mures ganske langt i hver retning. Stien er nå grovplanert helt opp til stranda i Nesane. All masse som skal på plass, er på plass.

- Den mest kompliserte strekningen er de 200 meterne vi har igjen ned mot sykkelveien i sør. Her er bratt. Dessuten er flom- og strømforholdene krevende. Her har vi en ganske stor jobb foran oss, sier Sakariassen.

Han advarer mot ferdsel i området. Det graves grøftes og legges rør. Folk bør ikke gå i området selv om det er planert.

Men det går an å se stien fra vestsiden av elva. Den blir flott, rett og slett.