Vennesla kommune har brukt over ti år på å planlegge og skape den flotte strandstien i Nesane.

Kommunestyret ønsket stien bygd, men politikerne sa også klart fra om at de ønsket frivillige avtaler med grunneierne.

Det har vi fått til. Resultatet er at den cirka to meter brede strandstien er for alle til fri benyttelse. Stranda innerst i Nesane ved Kuleberget er for alle og området ved Nesodden er for alle.

De øvrige strender og anlegg ved fjorden er for grunneierne. Kommunen har ikke overtatt grunn eller disposisjonsrett til områdene mellom stien og elva. Det ville krevd en helt annen investering og muligens ekspropriasjon.

Kommunen har gjenopprettet strender, sitteplasser og oppholdsareal for de enkelte grunneiere - alt etter hva vi ble enige om i de frivillige avtalene. Dette er private strender og sitteplasser.

Vi vil oppfordre folk til å bruke stien og friområdene, men samtidig ikke ta seg til rette på privat grunn. Utover høsten vil det komme flere gjerder og området skal skiltes bedre.

Strandstien er en etterlengtet satsing som øker tilgangen og nærheten til elva.