I hele landet har barn og unge ivrig deltatt i konkurransen og i løpet av én måned har deltakerne i Beintøft gått nærmere 32 ganger rundt jorda – nesten 1,3 millioner kilometer! Hver uke har deltakerne i Beintøft også forsøkt seg på ulike tema; trafikksikkerhet, natur, matpakkens reise og forsøpling.

Målet med Beintøft er å redusere biltrafikken slik at en får sprekere og mer opplagte elever, en tryggere skolevei og ikke minst minskede utslipp av klimagasser. Kampanjen bidrar til at anslagsvis tre tusen barn i Kristiansandsregionen oppdrar foreldre til å redusere bilbruken. 

Det deles ut pengepremier som går til klassekassa. I tillegg har alle klassene som har deltatt fått en fotball.

Beste klasser i Vennesla kommune:

  1. 5 B Hunsfoss skole (2385) – kr 2000
  2. 6 B Vennesla skole (2345) – kr 2000
  3. 4 B Hunsfoss skole (2334) – kr 2000

Beintøft 2019 Venneslaklassene.jpg

På bildet hedrer Ordfører Nils Olav Larsen de tre premievinnerne: 5 B fra Hunsfoss, 6 B fra Vennesla og 4 B fra Hunsfoss skole. Alle vant kr 2 000.- til klassekassa i årets Beintøft-konkurranse. Foto: Arne Otto Iversen. 

Beste skoler i regionen:

  1. Vågsbygd skole (23244 poeng fordelt på 11 klasser: 2113 poeng) – kr 10 000
  2. Kringsjå skole (12105 poeng fordelt på sju klasser: 1729 poeng) – kr 5 000
  3. Hunfoss skole (9 761 poeng fordelt på seks klasser: 1626 poeng) – kr 5 000

Beste klasser og skoler ble kåret etter hvor mange poeng de hadde samlet. Premiene kom fra Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Det var Miljøagentene som var ansvarlig for den nasjonale kampanjen, og Klimaalliansen var lokal tilrettelegger.