Du kan forhåndsstemme fra 10. august og fram til 8. september 2017 på Servicetorget i Vennesla herredshus mandag-fredag kl 0800-1530.

Servicetorget vil i tillegg ha åpent for forhåndsstemming lørdag 2. september kl 1100-1400 og torsdag 7. september fram til kl 1800.

Legitimasjon må tas med. Ta også med valgkortet som du har fått tilsendt i posten.

Du kan stemme utenfor hjemkommunen din dersom det passer best. da bør du forhåndsstemme så tidlig at du er sikker på at stemmeseddelen når frem til hjemkommunen valgdagen 11. september 2017.

Det vil også være mulig å forhåndsstemme på Venneslaheimen omsorgssenter, Hægelandsheimen omsorgssenter og på Venneslastua. Tidspunkt for avstemming på disse institusjonene vil bli kunngjort med eget oppslag på institusjonene.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slike søknader må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2017.

Vennesla valgstyre
Torhild Bransdal