De kommende ukene er smittevern om mulig enda viktigere enn før.

Vi skal alle feire jul og ha gode treff med familie og venner og mange gode opplevelser. Det øker smitterisikoen noe og betyr at vi alle må være ekstra nøye.

Hold avstand, vask hendene og følg Folkehelseinstiutttets smitteråd for en trygg julefeiring!

Samtidig er vi altså i en periode med mye kommunal planlegging rundt det kommende vaksinasjonsprogrammet.

- Jeg håper inderlig vi slipper et smitteutbrudd nå som vi jobber temmelig intenst med å planlegge vaksinering og den endelige slutten på denne pandemien, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Sykehjemmene først

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, men fire vaksiner er til vurdering hos Det europeiske legemiddelkontoret EMA. Første godkjenning kan komme rundt nyttår. En godkjenning der betyr at vaksinene er godkjent i Norge. Regjeringen håper å kunne tilby de første vaksinedosene til prioriterte grupper tidlig neste år.

Vennesla skal innen neste fredag ha klar en større vaksinasjonsplan – og etter alt å dømme begynner vaksinering fra midten av januar.

Nasjonale myndigheter har sagt at beboere i sykehjem og omsorgsboliger skal få vaksine først (cirka 80.000 personer). Deretter skal alle over 85 år få vaksine (120.000 personer.) I Vennesla vil helsepersonell dra til sykehjemmene for å vaksinere.

Samtidige hendelser

Vaksinen er mangelvare. Hver dråpe må brukes riktig – ingenting må gå til spille.

Sørlandet sykehus har ansvar for et landsdelslager. Dette lageret skal holde minus 75 grader. Når vaksinen tas ut, må den benyttes ute i kommunene innen fem dager.

- Derfor må rutinene sitte. Vi må også planlegge for samtidige hendelser. Hva hvis vi får stort utbrudd av smitte samtidig med vaksinering? Hva hvis vi får stort snøfall og stengte veier, eller en annen stor hendelse? Vi må ha tenkt gjennom mye på forhånd, opplyser beredskapskoordinator Ingrid S. Konsmo

Si ja til vaksine!

Kommuneoverlege Dalane håper flest mulig vil la seg vaksinere etter hvert som programmet skrider fram. -Mitt og fagfolkenes råd er klart. Alle bør si et rungende ja til å la seg vaksinere. Jeg skal ta vaksine så fort jeg får muligheten, sier Dalane.

HER KAN DU LESE MER OM VAKSINEN OG TRYGGHETEN RUNDT DEN

222 helt arbeidsledige

Den siste ukes arbeidsledighetstall viser stabil utvikling i Vennesla. Det er 222 personer som er registrert som helt ledige og 140 personer som delvis ledige. Dette utgjør henholdsvis 3,0 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har vært sykende siden i sommer, men er nå rimelig stabil.

I Agder er det 3,2 prosent helt ledige og 2,3 prosent delvis ledige. I Kristiansand er tallene 3,6 prosent helt ledige og 2,4 prosent delvis ledige. Vennesla ligger altså rimelig godt an.

Imponert varaordfører

Varaordfører Eivind Drivenes sier dette etter kriseledelsens ukentlige fredagsmøte:

- Jeg er imponert over venndølenes evne til å gjennomføre denne dugnaden. De aller fleste er veldig flinke til å tenke smittevern, og det betyr mye både for helsesituasjonen, næringslivet og hele kommunen. Nå må vi stå løpet ut. Julefeiringen kan øke smitterisikoen. Vi må følge de gode rådene og hindre at vi får en smitteoppblomstring på nyåret.

Jula nærmer seg. Julehandelen øker. Bevegelsen av folk øker. Alt sammen kan gå greit hvis du følger de gode venneslarådene for trygg julehandel. (du vil bli minnet om disse på skilt på Hunsøya og i sentrum etter hvert).

  • Ikkje klin dæ oppi noen!
  • Ikkje kø i noen butikke!
  • Ikkje tie hvis noen æ for tett!
  • Husk metåren!
  • Husk å sprite hendane så titt du kan!
  • Husk å kose dæ møe!