Kjør på, ba Grøvan

- Dere må bare rulle ut i full skala. Kjør på!

Det sa stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan fra KrF da han sammen med stortingsrepresentant  Torhild Bransdal kom til Vennesla torsdag for å snakke om fremdriften i Venneslabroa-prosjektet.

Flytte penger til skole

Venneslabroa er et unikt prosjekt hvor Vennesla videregående skole skal utvikle helt nye tiltak for å få ungdom gjennom skoleløpet og ut i andre enden med fullført studiespesialisering eller fagbrev.

Målet er å flytte NAV-midler til skolen. Årlig utbetalinger NAV i Vest-Agder 720 millioner kroner til ungdom mellom 18 og 30 år som ikke er i jobb eller skole.

- Én måned av de pengene, altså 60 millioner, kunne vi gjort enormt mye med i videregående skole, sier rektor Thorkild Odd Haus ved Vennesla videregående skole.

Det er dette som er Venneslabroa. Bruke mer ressurser i skolen. Gi de ungdommene som sliter med rus eller psykiatri 1:1 oppfølging. Hjelpe dem gjennom skoleløpet i stedet for å betale via NAV.

- Når en ungdom ikke tør å forlate barnerommet, nytter det ikke med time hos psykolog i byen. Da må vi ha folk inn i videregående skole som kan hente om morgenen, kjøre til byen, være med ut i bedrift når læretiden starter og så videre, sa Haus.

rådgiver sisel Berglien har jobbet fram prosjektet og er en av pionerene og initiativtakerne.

Klare forsikringer

Finansieringsmodellene for å flytte penger fra NAV til fylkeskommunen og videregående skole er ikke klare. Først må Venneslabroa-prosjektet viser nasjonale myndigheter at ideen virker. På statsbudsjettet har Grøvan og Bransdal ordnet 2,9 millioner kroner i året. Vennesla kommune, NAV og fylkeskommunen dekker også en del, men foreløpig mangler noe for å nå totalen på 6,8 millioner kroner i året.

På møtet hos ordføreren fikk Grøvan forsikringer om at pengene kommer. I mars skal det ansettes folk i prosjektet. Det skal også velges en base der deltakerne skal holde til.

Grøvan har tro på at modellen etter hvert kan endre hvordan nasjonen Norge bruker midler. Han ser et stort potensial i å flytte midler fra NAV til fylkeskommunen og heller styrke systemene rundt den enkelte elev slik at eleven slipper å havne hos NAV, men greier å gjennomføre drømmene og planene sine.

- Vi må unngå at ungdom på til NAV for å fullføre videregående. Vi må sette inn ressurser i skolen slik at de greier å fullføre uten NAV sin hjelp, sier Hilde Høynes i NAV Vest-Agder.

Både representanter fra fylkeskommunen og NAV forsikret stortingspolitikerne om at Venneslabroa ikke skal få problemer med finansieringen. Lokale partnerne skal følge opp. Målet er å holde på å i fem år og samtidig forske på hvilke resultater man oppnår.