Det ble arrangert drop-in vaksinering i Venneslahallen kl 17-20 torsdag 29. juli. Det kom totalt 203 personer. Av disse var 65 førstedoser og resten andredoser. Det var et stort flertall yngre som skal reise bort til studier m.m.

Publikum holdt en fantastisk orden i køen, med god avstand, og med utstrakt bruk av munnbind. De får stor skryt fra vaksinatørene. Det var god stemning og publikum gav uttrykk for at de var fornøyd med tiltaket og opplegget.

Det vil bli arrangert en ny drop-in-vaksinering tirsdag 3. august kl 17-20 der folk som ikke har fått førstedosen er velkommen, samt unge venndøler som skal studere ved universiteter, høyskoler folkehøyskoler m.m. For disse må det ha gått minst tre uker siden første dose.

Dersom det blir stor oppslutning om drop-in tirsdag 3. august, vil det også bli arrangert drop-in torsdag 5. august. Det vil i så fall bli endelig annonsert dagen før.

På grunn av økte vaksineleveranser vil mange ellers oppleve å få sin time til andre dose fremskyndet. De vil få SMS om dette. Vi ber om at vaksinetelefonen ikke ringes for spørsmål om fremskyndet dose.