Du må regne med å oppleve militær trafikk, støy, skyting og synlig væpnet soldater i perioden. HV-08 anmoder alle om å vise aktsomhet og hensyn.

I vårt område blir/kan bli følgende kommuner berørt: Vennesla, Iveland Evje og Hornnes, Iveland, Bykle, Valle, Bygland, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal. Siden områdesjefene setter opp egne øvingsmål sammen med sjefsersjantene sine, kan man ikke si eksakt hvor øvelsen vil foregå. HV-soldater kan dukke opp mange steder.

De ulike HV-gruppene trener på egne planer som objektsikring, sikring av alliert mottak, overvåking og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid

Høsten i år skulle egentlig vært rolig uten nevneverdig aktivitet. Men på grunn av ekstrabevilgninger på 300 millioner kroner fra Regjeringen har HV fått en aktiv høst.

Major Hans Borgfjord er sjef operasjoner i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. I starten av september var fem områder ute på trening. Sju HV-områder med totalt 700 soldater skal inn til områdetrening 16. september til  23.september.