Folkehelseinstituttet pauser vaksine-bruken til de vet mer. Årsaken til endringen er meldingen fra Danmark om dødsfall og meldinger om blodpropp som mulig birvirkning både fra vNorge fra andre land. 121.000 nordmenn har til nå fått AZ.  

90 personer skulle møte til vaksinasjon i Venneslahallen i kveld. Disse ringes nå opp med beskjed om kansellert avtale.  Det var hovedsaklig helsepersonell som skulle møte til vaksine, men også noen eldre mennesker, ettersom AZ for få dager siden ble åpnet for alle aldersgrupper. Siden AZ inntil nylig ikke kunne gis til personer underr 65 år, har den i Vennesla fram til nå hovedsaklig blitt gitt til helsepersonell. Vi har fått til sammen 300 doser.

Vennesla fortsetter med å gi dose to med Pfizer-vaksine denne uken. Neste uke har vi 132 doser Pfizer som vil gå til de eldste som ikke er vaksinert, i tråd med vanlig prosedyre. 

Foreløpig er vaksinen pauset i 14 dager, og Folkehelseinstituttet regner med å ha et endelig svar innen da. Astrazeneca er en vesentlig del av leveransene av vaksine i Norge, og dette betyr at vaksineringstakten går betydelig ned.

Vennesla kommune vil nå lagre AZ-vaksinen forsvarlig mens bruken avklares. All leveranse av ny AZ er naturlig nok stoppet opp