Kommunedirektør Svein Skisland sendte fredag 24. mars ut følgende beslutninger og informasjon til alle ansatte, politikere og ledere i kommunen:

"Etter råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og IKT-Agder innføres forbud mot applikasjonene Tik Tok og Telegram på alle tjenesteenheter.

Beslutningen gjelder umiddelbart, og alle ansatte og folkevalgte må passe på at de to applikasjonene ikke befinner seg på tjenesteenheter som datamaskiner, nettbrett, telefoner og andre data-verktøy eid av Vennesla kommune.

Det bes også om at ansatte og politikere ikke benytter eller har de to applikasjonene på private enheter som har tilgang til kommunens digitale infrastruktur og tjenester, eksempelvis epost. Hvis applikasjonene er installert, bør de avinstalleres!

Hvis ansatte eller folkevalgte ønsker å bruke de to applikasjonene, bes det om at dette skjer på utstyr som ikke har tilgang til Vennesla kommunes systemer.

Når nasjonale sikkerhetsmyndigheter advarer mot Tik Tok og Telegram og mener de to applikasjonene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, er det lett å følge opp med en streng kommunal praksis. Dette gjør vi fordi vi tar sikkerheten på alvor.

Det forutsettes at ansatte og politikere følger opp uten protester. Det er naturlig for alle i offentlig virksomhet å følge opp klare sikkerhetsråd og å opptre føre var.

Det var torsdag at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sendte sin konklusjon og vurdering til Justis- og beredskapsdepartementet. NSM konkluderer med at kinesisk-eide Tik Tok og Telegram som har russisk opprinnelse, medfører meget høy risiko når de er installert på tjenesteenheter som har tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Vennesla kommune har hatt dialog med vår data-leverandør IKT Agder. IKT Agder mener det er naturlig at kommunene i data-samarbeidet kommer til samme konklusjon som de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og ba om at kommunene i samarbeidet følger opp NSM og nasjonale myndigheters sikkerhetsråd.

Informasjonen i dette dokumentet gjelder til det eventuelt er gjort nye vurderinger i kommuneledelsen. Ingen bør på egenhånd revurdere og tolke situasjonen. Vi forholder oss til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets konklusjoner."

Relevante lenker med mer informasjon