Støttemur

Med støttemur mener vi konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type materiale, som stein, metall eller tre og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.
 
Støttemur kan bygges uten søknad dersom:
  1. Muren er inntil 1 m høy og minimum 1 m fra nabogrensen.
  2. Muren er inntil 1,5 m høy og minst 4 m fra nabogrensen.
Tiltaket må være i hht reguleringsplan og byggegrenser.

For større tiltak må det søkes med ansvarsretter. 

Levegg og gjerde

Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den

  • er inntil 10,0 m lang
  • ikke på noe sted er over 1,8 m

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen

  • er inntil 5,0 m lang
  • ikke på noe sted er over 1,8 m

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Støyskjerm

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og med lyddempende materialer.

Du trenger ikke å søke dersom leveggen/støyskjermen er inntil 1,8 meter høy og maksimum 10 meter lang, den må plasseres minst en m fra nabogrense eller 15 meter fra midten av vegen i reguleringskartet.

Skal du bygge høyere eller bredere enn dette, må du få et profesjonelt firma til å søke for deg.

Lover og retningslinjer

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har god informasjon og en komplett oversikt over gjeldende lov og regelverk om byggetiltak.