I forbindelse med Frivillighetsåret 2022 så har kommunen bevilget noen midler.  Levekårsutvalget har i sitt møte 8.6.2022 besluttet at disse midlene kan søkes av alle foreninger og lag som planlegger rekrutteringskampanjer til høsten.

Hva kan dere søke om

  • Har dere mistet medlemmer / ledere / trenere under pandemien eller av andre grunner ?
  • Vil dere gjerne forsøke å få dem tilbake eller få nye medlemmer ?

For at det skal være enkelt for dere, så går det fint bare å sende en epost til kulturrådgiver Tove Linda Høgstøl tlh@vennesla.kommune.no med litt informasjon om

  • Hva dere har tenkt
  • Hvor mye dette koster
  • Hva dere ser for dere resultatet av denne kampanjen blir

Det kan maks søkes om 50 prosent av utgifter

Fristen

Fristen er 15. september 2022. Etter dette vil to politikere fra Levekårsutvalget og jeg vurdere søknadene.

Spørsmål?

Kontakt Tove Linda Høgstøl på 982 99 858.

Vennesla kommune, enhet for kultur

v/ Tove Linda Høgstøl, kulturrådgiver

tlh@vennesla.kommune.no